KADİR GECESİ
F. Arzu YALÇIN Tüm Yazıları

F. Arzu YALÇIN

11-06-2018

Mübarek üç ayların sonuncu olan Ramazan ayının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mübarek Ramazan ayının 27. gecesi, bin aydan hayırlı olan mübarek Kadir Gecesine kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Kadir Gecesinin Ramazan Ayının son on gününde ve tek gecelerde aranmasıyla ilgili hadis olmasına rağmen genel kabul görmüş gün olarak Ramazanın 27. Gecesi “ Kadir Gecesi” olarak ihya edilmektedir. Ramazan ayının 27. Gecesi "Kadir Gecesi" gecelerin en özelidir. Bu Gece’yi her gece den özel yapan, İnsanlara ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren, insanlığı karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan, yolumuzu aydınlatan, yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim'in;  Levh-i Mahfuz'dan dünya semasındaki Beytü’l-İzze’ye toptan, oradan da yeryüzüne parça parça ilk defa Ramazan ayında, Kadir suresinin başında belirtildiği üzere, bu gecede indirilmeye başlamış olmasıdır.  Efendimiz  (s.a.v)’e peygamberlik vazifesi de bu gecede verilmiştir. (Buhârî, Bed’u’l-vahy 1-3.) Dolayısıyla Kur’an’ı Kerim ilk olarak bu gecede inmeye başlamış ve vahiy de bu geceye apayrı bir şeref ve değer katmıştır.

Yüce Kitabımız Kur’an’ı Kerim de adına sure inen iki gün vardır. Birincisi Cuma günü, ikincisi Kadir Gecesi’dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerimin 97. suresi olan Kadir Sure ’si bir gecenin adı zikredilerek inen tek Sure olması, bu gecenin şerefini ve önemini kat kat artırmıştır. Bu Sure de Allah (c.c) biz kullarına şöyle buyurmaktadır;  “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” (Kadir Suresi)   ayetten de görüleceği gibi bu gece bin aydan hayırlı olan, azamet, güç, şeref sahibi gecedir. Bu gece tazyik, sıkıştırma, dar gelme gecesidir çünkü o kadar çok melek yeryüzüne inmiştir ki, yeryüzü meleklere dar gelmiştir. O gece ibadet ve Allah yolunda yapılacak hayır ve sevap,  bin ay da kazanılacak olan hayır ve sevaptan daha fazladır.

Yine kadir Gecesini işaret eden bir başka ayette, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcıyız. (O gecede) her hikmetli emir onda ayırt edilir. (Duhan Suresi 3-4),  buyurulduğu üzere her hikmetli emrin, yani ilahi takdirde hükmedilmiş işlerin, ayırt edildiği gecedir. Berat gecesi açılan  defterlere  hükümler verilerek kapanacağı gecedir. Her hikmetli işin belirleneceği gecedir.

Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğu, böyle eşsiz bir gecede yapılan tüm ibadetlerin bin ayda yapılacak ibadetlerden daha faziletli olduğu ayetle sabittir. Bin aydan hayırlı yani bir ömre bedel olan bu gece tam 83 yıl 4 ay eder. Günümüzde 83 yıl yaşayan insan azdır. Gerçi bir kimse 83 yıl ve daha fazla yaşasa bile ömrünün tamamını ibadetle geçiremeyeceğine göre, Kadir gecesini gereği gibi ihya etmeli, ilahi lütuflarla dolu bu mübarek gecenin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü;  Kadir Gecesi olunca,  “Rablerinin izniyle Cebrail (a.s), bir grup melek arasında yere iner. Yere inen melekler tanyeri ağarıncaya kadar gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’ı zikreden her kulu selâmlarlar, onun için istiğfar ederler. (Beyhakî, Şuabül-İmân,  3695)  

Ebû Hureyre; “Kadir Gecesi, yeryüzüne çakıl sayısından çok melek iner. Onların inmeleri için gök kaplarının hepsi açılır. Her yana nur saçılır” demektedir. Böylesi rahmet kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir gecede,  üç kez “La ilahe illallah” diyeni Allah’ın bağışlayacağı, birincisinde affedeceği ikincisinde cehennemden kurtaracağı, üçüncüsünde de cennete gireceği hadis ile bildirilmiştir (İbn-i Kesir). Bir başka hadis ise” Kim faziletine inanarak ve karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanacağı belirtilmektedir. (Buhârî, Tirmizî ) Efendimiz (s.a.v)’e  Kadir Gecesinde şöyle dua edilmesini tavsiye etmiştir. “ALLAH’IM SEN AFFEDİCİSİN, AFFETMEYİ SEVERSİN, BENİ DE AFFET." (Tirmizî, Deavât, 84) bizde bu mübarek gecede bu duayı, Kadir Suresini ve başka sureler okuyarak gecenin rahmet, mağfiret ve ilahi lütuflarına mazhar olmaya çalışalım. Böylesi özel bir gecede müminlere şifa kaynağı, ahirette şefaatçi ve hidayet rehberi olan Kur’an’ı Kerimin emirlerine, ne kadar uyuyoruz? Kendimizi gözden geçirerek kırdığımız kalpler, işlediğimiz günahlar için tövbeler ederek mağfiret dileyelim. Rahmet kapıların sonuna kadar açıldığı, tövbelerin kabul edildiği, meleklerin saf saf yeryüzüne inip esenlik, selam getirdiği gecede, tövbe gözyaşlarıyla, ihlas ve samimiyetle Allah’a yönelelim. İlahi lütuflarla dolu, mükafatların sınırsız olduğu, yüreklerin Allah aşkıyla yandığı, ellerin semaya kalktığı, gözyaşlarının dualara karıştığı mübarek Kadir Gecesinde Allah’tan ülkemize ve İslam Alemine barış, huzur getirmesini diliyor, birlik, beraberlik içinde kimseyi ötekileştirmeden sevgi ve hoşgörüyle bizleri Ramazan Bayramına kavuşturmasını temenni ediyorum.

 

 

 

F. Arzu YALÇIN

 

 

Bu makale 1375 defa okunmuştur.