KENDİ MİRAÇIMIZA CIKMAYA HAZIRLANALIM
F. Arzu YALÇIN Tüm Yazıları

F. Arzu YALÇIN

13-04-2018

Bu gece Recep ayının 27. Gecesi  Peygamber Efendimiz (s.a.v) en büyük mucizelerinden birisi olan İsra ve Miraç mucizesi gerçekleştiği gecedir.   Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme, Isra  gece yolculuğu anlamına gelmektedir. Bu mucizelerle dolu gece Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerimde “Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”(Isra Suresi 1.)   sözleri ile ifade edilmektedir.

Peygamber Efendinmiz (s.a.v) bir gece Kâbe’nin çevresinde uyku ile uyanıklık arası bir durumda iken Cebrail (a.s) gelmiş, ona Burak adlı beyaz bir binek getirmiştir. Önce Kudüs’teki Mescidi Aksa ’ya götürülmüş,  orada onu peygamberler karşılamış ve peygamberlere imamlık yaparak iki rekât namaz kılmıştır. Daha sonra bugünkü Kubbetü’s - Sahra'nın bulunduğu yerden Muallak Taşının üzerinden Miraç’a yükselmiştir. Bu gün namazda okumuş olduğumuz Tahhiyat duası Allah (c.c) ile efendimiz (s.a.v) arasında geçen ilk konuşma ilk selamlaşmadır.

Miraçta Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’e şu üç şey verilmiştir

1 – Elli vakit namaz sevabına denk, beş vakit namaz,

2 ­- Bakara Suresinin son iki ayeti   (Amenerrasulü, Bakara Suresi 285-286. Ayetleri ),

3 - Ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususun da söz verildi” (bk. Müslim, İman, 279).

Miraç Hazreti Muhammed (s.a.v)’in yaşadığı, yükseliş, Allah ile buluşma, Allah'ın sonsuzluğu, büyüklüğü, ol demesiyle her şeyin olabileceği, birliği, dinin direği olan namazı, imanın esaslarını, Allaha kulluk edenlerin, şirk koşmayanların cennetle müjdeleneceği hususunu,  Efendimiz (s.a.v) den başka hiç kimseye sunmadığı ilahi  bir mucize ve ihsandır. Miraç olayının biz Müslümanlara en büyük hediyesi, şüphe yok ki, dinin direği kulun miracı olan namazdır.

 Ayrıca bu mübarek gecede Isra Suresinin 22-37. ayetlerinde  yer alan “on iki emir” de, o mübarek gecenin ulvî hadisesi Mi’rac ile gelen ilahi  beyanlardır. Allah, Peygamber Efendimiz(s.a.v)’e  insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir her insanda olması gereken  özelliklerdir. Bu emirlerin aksi ayetlerle yasaklanmış haram kılınmıştır.

Isra Suresindeki ayetlerde geçen “on iki” dinî ve ahlaki emirleri şöylece sıralamak mümkündür:

 1. Allah’ın birliğini tanımak, bir olan Allah’a inanmak,

2. Ana babaya iyi davranmak, İyi huylu olmak, iç dünyamızı güzelleştirmek

 3. Akrabaya ve muhtaçlara iyilik etmek, hayır yapmak,

 4. Hem cimrilikten hem israftan sakınmak,

 5. Çocukların hayatını korumak,

 6. Zinadan, fuhuştan kaçınmak,

 7. Adam öldürmemek,

 8. Yetim malı yememek,

 9. Verilen sözü tutmak,  kişi verdiği sözden sorumludur.

10. Ölçüyü ve tartıyı tam yapmak,

11. Bilmediği şeyin peşine düşmemek, bilgisiz hüküm vermemek, yalancı şahitlik yapmamak, kişiye maddi ve manevi zarara yol açacak konuşmalar yapmamak.

12. Büyüklük taslamaktan sakınmak.   Ayet bunu “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma!” diye ifade eder. Çünkü bu boş kuruntudan başka bir şey değildir. Efendimiz (s.a.v) kibrin ne kadar kötü bir huy olduğunu vurgulamak üzere, kalbinde zerre kadar kibir bulunanın cennete giremeyeceğini bildirmiştir (Müslim, “Îmân”, 147-149; Müsned, I, 399, 412, 416, 451).  Öyleyse Allah’ın huzuruna çıkmadan önce Allah’ın emirlerine uyalım ve ona layık bir kul olmayı başaralım.

Böyle ilahi lütuflarla dolu mübarek gece de Allah’ın on iki emrinde belirttiği gibi iç dünyasını güzelleştiren, Allah’ın emir ve yasaklarına uyan,  topluma faydalı, kimseyi ötekileştirmeyen, gönüller kırmak yerine gönüller alan  bir insan olarak  kulun miracı olan namaza  Allah’ın huzuruna çıkalım. Gelin hep birlikte Allah’a  layık bir kul olabilmek için kendimizi tekrar gözden geçirelim. Birbirimize sevgi, barış, dostluk elimizi uzatalım ve  tüm insanlığa ve İslam alemine barış huzur kardeşliğin sağlanması için  gelin hep birlikte huzura varıp, tam bir   teslimiyetle  dua edelim..

 

Bu makale 689 defa okunmuştur.