OH NE ÂLÂ MEMLEKET…
Mehmet ÇARDAK Tüm Yazıları

Mehmet ÇARDAK

14-06-2018

Demokrasi; her yalana inanan insanların değil, akıllı insanların rejimidir. Türkiye son 16 yıldır her yalana inanan insanların oylarıyla seçilen, demokrasiyi içselleştirmemiş siyasiler tarafından yönetiliyor. Erken seçime gidilen Türkiye’de hükümet, partiler ve Cumhurbaşkanı adayları erken seçim vaatlerini bir bir açıklıyor. Emeklilere verileceği söylenen ikramiyeler Ramazan Bayramı öncesinde ödendi, Kurban Bayramı öncesinde de ödenecek! İktidar, 16 yılda halktan 2 trilyon dolar vergi topladı. Satışa çıkardığı Devlet malından 73 milyar dolar gelir elde etti ve yabancı ülkelere 430 milyar dolar borçlandı. Bu kadar para nerelere harcandı? AKP iktidarının son 16 yıllık döneme ilişkin ‘hesap özeti’ yok!

Türkiye’de ‘orta direk’ diye tanımlanan memurlar artık yoksulluk hatta açlık sınırında yaşıyor. Kriz sinyalleri göz ardı ediliyor. İktidar ise,  24 Haziran seçimlerinde oyunu artırmak ve ülkeyi yönetmeye devam etmek için emeklilere seçim rüşveti olarak dağıttığı bayram ikramiyelerini geri toplamak için seçimlerden önce Meclis’ten yasa çıkarttı. Bir eliyle verdiğini diğer eliyle geri almaya çalışıyor. Yürürlüğe konulan 7143 sayılı Yasa ile imara aykırı yapılaşmaya izin veriliyor. Doğayı ve çevreyi kirletenler affediliyor. Bu düzenlemenin 24 Haziran seçimleri öncesi yapılması ve uygulamaya konulması manidar değil midir? İktidar, oy toplamak için her şeyi yapıyor! Bedeli karşılığında ‘ İmar Affı’ yasası çıkarıyor. Af ise;  bir suçu, bir kötü davranışı olmamış sayarak ceza vermekten vazgeçme ya da verilmiş olan cezayı kaldırmaktır. Bu nedenle kamuoyuna ‘İmar Barışı’ olarak sunulmasına rağmen;  7143 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemenin bir ‘İmar Affı’ düzenlemesi ve seçim rüşveti olduğu aşikârdır. Ülkemizde, imar affından yaklaşık 15 milyon kişinin yararlanması ve 50 milyar TL’lik gelir elde edilmesi beklenmektedir. Ne de olsa güç iktidardadır! Ama önemli olan güç değil, duruştur. Çünkü ilkesi ahlak olan bir duruş ancak faydalı olabilir.  

YAPI KAYIT BELGESİ

7143 Sayılı Yasa ile kamuoyunda ‘İmar Affı’ olarak adlandırılan ve ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı yapılmış binalara ‘Yapı Kayıt Belgesi’ verilmesine ilişkin uygulama düzenlenmiştir. Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esaslar,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen ve 6 Haziran 2018 Çarşamba günkü Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ’de belirtilmiştir. Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin hesaplanması ve ödenmesine, Yapı Kayıt Belgesi verilen Hazineye ait taşınmazların satışına ve Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor. Söz konusu Tebliğe göre; Yapı Kayıt Belgesi 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için verilecek. Müracaatların 31.10.2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Yasa, başvuru ve ödeme süresini bir yılı kadar uzatmaya Bakanlar Kuruluna yetki veriyor.

OH NE ÂLÂ MEMLEKET!

Düzenlemeye göre; Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılan malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.

Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara; talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 Sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları da iptal ediliyor.

Ayrıca, başvurular e-devlet’ten de yapılabilecek. Beyan dikkate alınacak ancak yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ başlıklı 206. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak. Diğer bir deyişle yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hapis cezası ile cezalandırılacak. Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenebilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların Hazineye veya belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Rayiç bedel Bakanlıkça tespit edilecek ya da ettirilecek. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde 10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Taksit tutarlarına ödeme tarihine kadar kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. İktidar, 24 Haziran seçimlerinde oyunu artırmak ve ülkeyi yönetmeye devam etmek için; emeklilere bayram ikramiyesi dağıtıyor,  imara aykırı yapılanmaya izin veriyor,  doğayı ve çevreyi kirletenlere seçimlerden önce af yasası çıkartıyor. Cüzi bir para ile mevzuata aykırılıkları yasal hale getiriyor.  Ruhsatsız ya da ruhsatına aykırı olarak yapılmış lüks binaların, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapıların Hazine’ye ait arsalarını bedeli karşılığında satıyor. Oh ne âlâ memleket! Cumhurbaşkanı adaylarından biri seçim kazanmak için Devlet Bütçesi’nden emeklilere ikramiye dağıtarak, bedeli karşılığında kaçak yapılar için  ‘Yapı Kayıt Belgesi’ vererek; Hazine mallarını lüks villa, alışveriş kompleksi, hastane ve otel sahiplerine satarak,  oyunu arttırmaya çalışıyor. Diğer adaylardan biri ise;  tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde kendi sesi ve sözü ile şarkı besteleyerek 24 Haziran seçimlerine hazırlanıyor!

 

 

Mehmet ÇARDAK

Gümrük Müşaviri / Araştırmacı-Yazar

m-cardak@windowslive.com

 

Bu makale 245 defa okunmuştur.