Türkiye’de eğitimsiz bireyler daha mutlu
Mehmet ÇARDAK Tüm Yazıları

Mehmet ÇARDAK

18-10-2018

Yaşam; canlılarda, ölümden doğuma değin etkinliği sağlayan olgular bütünüdür. Kısaca yaşam, doğum ile ölüm arasında yaşanan süredir. Yaşam; fırtınanın geçmesini beklemek değildir. Yaşam; yağmurda dans etmeyi öğrenmektir.

Mutluluk ise; bütün özlemlere, bütün isteklere eksiksiz bir biçimde ve sürekli olarak erişilmekten duyulan kıvanç durumudur. Diğer bir deyişle mutluluk; bir isteği, özlemi yerine geldiğinde duyumsanan sevinçtir.

Türkiye’de bireylerin genel mutluluk algısını, toplumsal değer yargılarını, temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek ve memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2003 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Yaşam Memnuniyet Araştırması’nın sonuçları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

TÜİK tarafından açıklanan ‘2017 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’ sonuçlarına göre; 2016 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin yüzde 61,3 olarak ölçülen oranının 2017’de yüzde 58’e gerilediği görülmektedir. Diğer bir deyişle, 2017 yılında Türkiye’de mutsuz olan bireylerin oranı yüzde 42’dir.

Cinsiyetler açısından bakıldığında hem erkeklerde hem de kadınlarda mutlu olduğunu beyan edenlerin yüzdesinde düşüş gözlemlenmektedir. 2016 yılında mutlu olduğunu beyan eden kadın birey oranı yüzde 64.5 iken, bu oran 2017’de yüzde 62.4’e gerilemiştir. Erkeklerde ise bu oran yüzde 58.1’den yüzde 53.6’ya düşmüştür.

Araştırma 2017 yılında bireylerin medeni durumlarına ve eğitim seviyelerine göre de mutluluk düzeyleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Örneğin, 2017 yılında evli bireylerin yüzde 60,6’sının mutlu olduğunu belirttiği, mutlu olduğunu belirten evli olmayan bireylerin oranının ise yüzde 52.4 olduğu görülmektedir. Evli kadınların ise,  evli erkeklere kıyasla daha mutlu olduğu sonucuna varılmaktadır.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarına eğitim açısından bakıldığında, okuryazar olmayanların mutluluk düzeyi yüzde 62.5 ile açık ara ipi göğüslemektedir.  Yükseköğretim mezunlarında ise 2017’de mutsuzluk zirve yapmıştır. Mutluyum diyenlerin oranı tam 4 puan düşerek 60’tan 56’ya inmiştir. İlkokul mezunlarının mutluluk oranı yüzde 57.7, lise ve dengi okullardan mezun olanların yüzde 57.4, yükseköğretim mezunlarının yüzde 56.9, ilköğretim veya ortaokul mezunlarının ise yüzde 56.1’dir.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 2017’de kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 73.4 olarak ölçülmüştür. Yüzde 74.7 oranı ile kadınlar, erkeklere kıyasla kendi geleceklerinden daha umutludur. Kendi geleceğinden umutlu olan erkeklerin oranı ise yüzde 72.2’dir.

Bu sonuçlara göre, Türkiye’de her 4 erkekten biri geleceğinden umutlu değildir. Tüketici Hakları Derneği raporuna göre; Türkiye nüfusunun yüzde 60’dan fazlası, yani 48 milyon insan yoksulluk içindedir. Türkiye’de 16 milyon kişi yetersiz beslenmektedir.  Ama Müslümanlar kadercidir, kanaatkârdır.  Aç kalsa da haline şükreder. Çünkü İslam dini, kanaatkârlığı emretmiş, hırsı kötülemiştir. İslam dinine göre; kanaat, bitmez, tükenmez bir hazinedir.

MUTLU OLMAK YA DA OLMAMAK!

Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarını her şey yapabilmektir. Azla mutluluk, çok didişmekten iyidir. Mutlu olmak için mutsuzluğu bilmek gerekir.

İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir. İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur. Ayrıca insan öğrendikleriyle değil, öğrettikleriyle mutlu olur. Gerçek mutluluk; iyi yaşamak değil, yaşamayı iyi bitirmektir. İşte gerçek mutluluk budur. Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Hatırlatmakta fayda var: Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır. Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir. Aslında mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter!

Mutlu bir hayat istiyorsanız hayatınızı bir amaca bağlamalısınız, kişilere veya eşyalara değil! Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve nehir asla durmaz. Kimsenin sizi üzemeyeceği kadar güçlü olduğunuzda ve siz kimseyi üzmeyecek kadar iyi olduğunuzda, mutlusunuz demektir. Acı ve hüzün bir yıldız kadar uzak, mutluluk gözbebeğiniz kadar yakın olsun. Umutlarınız gerçek, gerçeklerin mutluluk ve mutluluklarınız sonsuz olsun!

           

           

 

 

 

 

 

 

             

 

Bu makale 328 defa okunmuştur.