OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE KULLANILAN EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM MODELLERİ
Mehmet Vefa BİLİCİ Tüm Yazıları

Mehmet Vefa BİLİCİ

07-11-2018

Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır.

 

Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler.

Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir.

Çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Bu nedenle, çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda gelişimini sürdürmesi önem kazanmaktadır.  Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda gereksinimlerinin neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Erken çocukluk dönemindeki gelişmelerle, okul öncesi eğitim artık anne babanın yalnız başına başarabileceği bir konu olmaktan çıkmış durumdadır.

 

Eğitim, öğrenci-öğretmen-veli üçgeninden oluşan platformdur. Bu birliktelik ne kadar bilinçli ve sağlıklı olursa, çocuklarımızda o oranda sağlam bir kişilik kazanırlar.

Eğitimin sağlam temeller üzerine kurulmasında ve insanların ileri yaşlardaki başarılarında okul öncesi eğitimin rolü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ana kucağındaki yoğun ilgiden sonra, anaokulu ortamı çocuk için dünyaya açılan yepyeni bir penceredir. Olumlu ya da olumsuz anlamda verilen her şey, onları yetişkinlik yıllarında da doğrudan etkilemektedir

Okul öncesi eğitimi aile ile birlikte programlı ve sistemli olmak zorundadır. Okullarda kullanılan birçok eğitim sistem ve modelleri bulunmaktadır. Bu eğitim modellerinden birkaç tanesinden sıralayalım.

 

1- MONTESSORI EĞİTİM MODELİ

2- WALDORF EĞİTİM MODELİ

3- REGGİO EMILIA EĞİTİM MODELİ

4- PYP(PRİMARY YEARS PROGRAM) EĞİTİM MODELİ

5- HİGH SCOPE EĞİTİM MODELİ

6- BANK STREET EĞİTİM MODELİ

7- COOPERATİVE EĞİTİM MODELİ

8- G.E.M.S EĞİTİM MODELİ

9- KİNDERMÜSİK EĞİTİM MODELİ

 

Duygusu Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak okul öncesi eğitim programları ile beraber bütün eğitim modellerini haftalık ders programlarında çocuklarımıza sunmaktayız.

Bu makale 238 defa okunmuştur.