AKP Mecliste Büyükşehrin yetkilerini gasp mı ediyor?
Mithat Kalaycıoğlu Tüm Yazıları

Mithat Kalaycıoğlu

17-03-2018

Güçlü olanlar için her yol meşru, her yol mubah mıdır? Hazmedemiyorsan ya da kanunen geçerli bile olsa başkalarını ezerek güç sahibi olmak, başarılı olmak anlamına gelir mi?

Yaşadığın şehre yapılacak güzellikleri görmeyerek, sırf inat uğruna, ideolojin uğruna, senden olmadığı için ‘AK’a ‘KARA’ der mi?

Örnek vermek gerekirse;

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğa sahip AKP’li 50 üyenin oyuyla; 15 ilçe mezbahanesi, 15 ilçe mezarlığı, 15 ilçe açık-kapalı otoparklar, terminaller, yetkilerini Büyükşehir Belediyesinden aldı ve alt kademe belediyelerine devredildi.

Bu nasıl iş derseniz?

Hatay’da maalesef hizmetlerin önüne siyaset giriyor..
Meclis’in Şubat döneminde alınan bu kararları Başkan Lütfü Savaş yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etmişti. Meclis, Pazartesi günkü toplantısında, AKP’li üyelerin ‘EVET’ oylarıyla kararlarda direndi ve Büyükşehrin belirtilen yetkileri İlçe belediyelerine devredildi.
HBB Başkanı Lütfü Savaş’ın birçok yetkisini elinden alan kararlara; AKP’li 48 üye EVET, CHP’li 21 üye ‘HAYIR’, MHP’nin 6 üyesi ‘ÇEKİMSER’ oy kullandı.

AKP tarafından çıkarılan Büyük Şehir belediye 5216 sayılı kanunun 14. Maddesi ne diyor?

Aynen yazıyorum;

“Büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek, yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebilir.

Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de büyükşehir belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar kesinleşir.

Büyükşehir belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargıya başvurabilir.

Kararlar, kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine ilçe ve ilk kademe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye başkanı, yedi gün içinde, gerekçesini de belirterek hukuka aykırı gördüğü kararların yeniden görüşülmesini isteyebilir. İlgili meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile kararında ısrar ederse karar kesinleşir.

Kesinleşen kararlar yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderilir. Belediye başkanı, kesinleşen kararın iptali için on gün içinde idarî yargı merciine başvurabilir.”

Şimdi buradan çıkan sonuç şu;

Hatay Büyükşehir Belediyesi yasal haklarını kullanarak hukuksal yollara başvurması gerekiyor.

Ayrıca; ilk kademede belediyeler 2018 yılı bütçelerinde bahsi geçen hizmetler için ödenek olmadığı halde bu hizmetleri hangi bütçeyle yapacaklar?

Hatay Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı bütçesinde bahsi geçen konuların kendi görev alanında olduğu için ödeneği mevcuttu.

Hizmetler ilk kademede belediyelere devredilse de yasal olarak ödeneği devredilmez. Bütçesi olmadığı hizmetler aksayacak bu ısrarın zararını vatandaş çekecek.  

Ne yapılmak isteniyor???

Aynı durumda bir AKP’li Belediye Başkanı olsaydı, CHP Mecliste çoğunlukta olsaydı;

Elinizden yetkilerinizi almış olsalardı, size çalışma izni vermeselerdi;

Tepkiniz ne olurdu???

Empati yapın lütfen..

Vicdanınızın sesini dinleyin ve yazık etmeyin Hatay’a..

Bir inat uğruna, Hatay’ı geri kalmışlığa itmeyin..

Unutmayınız ki;

Bu şehirde sizlerde yaşıyorsunuz, sizden sonra çocuklarınız ve torunlarınız da yaşayacak..

Onun için diyorum ki;

Ne ekerseniz onu biçersiniz!!..

Hayırda, şerde, hizmette..

Bu makale 524 defa okunmuştur.